top of page

INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE - WROCŁAW

Zadaniem instalacji przeciwpożarowych jest wczesne wykrycie pożaru, a co za tym idzie minimalizacja jego skutków oraz ułatwienie ewakuacji osób, przebywających w budynku. Dlatego muszą być one sprawne, odpowiednio zaprojektowane i zamontowane. Aby jak najlepiej dostosować instalację do wymagań danego obiektu, nasza firma przeprowadza analizę posesji pod kątem określenia klasy odporności ogniowej konstrukcji budynku oraz oszacowania możliwości powstania i rozprzestrzeniania się pożaru. Zlecenia na wykonanie instalacji podlegają bezpłatnej wycenie oraz realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uwzględniamy wymogi bezpieczeństwa zawarte w RMI oraz stosujemy się do norm prawnych określonych w RMSWiA. Nasi klienci mogą skorzystać także z usług związanych z wykonywaniem regularnych przeglądów i konserwacji instalacji przeciwpożarowych.

Zasady działania instalacji przeciwpożarowej

Automatyka przeciwpożarowa nie odpowiada jedynie za zasygnalizowanie niebezpieczeństwa, lecz także za uruchomienie szeregu innych operacji. W skład instalacji wchodzą:

    • urządzenia, które rozpoczynają proces gaszenia przed przybyciem straży pożarnej przy zastosowaniu wody, mgły, piany lub gazu;
    • urządzenia oddymiające i zabezpieczające przed wybuchem;
    • oświetlenie ewakuacyjne;
    • klapy odcinające;
    • systemy sterowania do drzwi i bram;
    • urządzenia uzupełniające, takie jak gniazda i komory powietrzne czujek dymu oraz izolatory zwarć.

Przygotowywane przez nas projekty instalacji przeciwpożarowych uwzględniają różne scenariusze rozwoju wydarzeń. Przed oddaniem ich do użytku przeprowadzamy testy i badania, dzięki czemu możemy zagwarantować, że będą działać niezawodnie. Zapraszamy do poznania oferty naprawy akumulatorów.

bottom of page
/* social media minified */