top of page

PRZYŁĄCZA - WROCŁAW

Przyłącza to odcinki instalacji wodnych, gazowych i elektrycznych, które łączą je z siecią magistralną. Z reguły wykonywane są one jako linie podziemne, rzadziej bywają zaś poprowadzone jako przewody napowietrzne. Świadczone przez nas usługi obejmują bezpłatną wycenę, przygotowanie projektu oraz montaż przyłączy. Zajmujemy się również przebudową oraz renowacją istniejących sieci. Prace projektowe zawsze poprzedzamy wizytą na terenie nieruchomości, co pozwala opracować szczegółowy plan podłączenia instalacji do sieci i uniknąć problemów na etapie montażu przyłącza. Zawsze przypominamy także naszym klientom o tym, że do zainstalowania przyłącza niezbędne jest uzyskanie zgody od urzędu nadzoru architektoniczno-budowlanego.

Montaż przyłącza wodociągowego

 

Podczas podłączania wody do nowo wybudowanych budynków dobieramy odpowiedni materiał, z którego zostaną wykonane przewody, a także szczegółowo planujemy sposób ich prowadzenia. Przywiązujemy także bardzo dużą wagę do właściwego umiejscowienie przyłącza. Dlatego też w naszych projektach zawsze uwzględniamy obowiązek umieszczenia przyłącza prostopadle do przewodu wodociągowego, a także w odpowiednich odległościach od pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego.

 

Na przyłączu montujemy wodomierz oraz zawory odcinające. Urządzenie do rejestracji ilości zużywanej wody instalujemy w piwnicy lub specjalne wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku. Możemy je również zamontować w studzience na terenie posesji. Natomiast zawory, które pozwalają w dowolnym momencie zahamować dopływ wody, montujemy na przyłączu przed i za wodomierzem.  Jako że mogą one ulec uszkodzeniom pod wpływem niskich temperatur (poniżej 5°C), zabezpieczamy je dodatkowo materiałami termoizolacyjnymi. Zapraszamy do poznania oferty naprawy akumulatorów.

bottom of page
/* social media minified */