top of page
Szukaj
  • uslugiinst

Przydomowa oczyszczalnia ścieków a pozwolenia

Zaktualizowano: 28 cze 2023

Dwa najważniejsze akty, które regulują kwestie uzyskiwania odpowiednich pozwoleń przy montażu przydomowych oczyszczalni ścieków to ustawy Prawo budowlane i Prawo wodne. Regulują kolejno konieczność ubiegania się o pozwolenie na budowę oraz pozwolenie wodnoprawne. Już na wstępie zaznaczamy, że owe pozwolenia nie zawsze są potrzebne, czemu przyjrzymy się bliżej w naszym wpisie.


Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowlane


Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą Prawo budowlane budowa oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, a jedynie zgłoszenia. To oczywiście jeden z kilku punktów artykułu o postępowaniu poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych (pozwolenia nie wymaga też np. budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3). Już same instalacje sanitarne to rozbudowany temat. Od września 2020 r. z uproszczonej procedury realizacji na podstawie zgłoszenia można skorzystać nie tylko w przypadku oczyszczalni przydomowych, ale też tym służącym innym celom niż oczyszczanie ścieków pochodzących z gospodarstwa domowego.


Rozbieżność z pozwoleniem wodnoprawnym


W przypadku niektórych oczyszczalni potrzebne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, co reguluje ustawa Prawo wodne. Kiedyś zapisy w Prawie budowlanym wyraźnie wskazywały, że brak konieczności pozwolenia na budowę przy oczyszczalni o przepustowości do 7,50 m3 na dobę dotyczył wyłącznie oczyszczalni przydomowych. W Prawie wodnym mamy zapis o tzw. zwykłym korzystaniu z wód, które dotyczy zaspokajania potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego gospodarstwa rolnego. Jeśli wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi nie przekracza łącznie 5 m3 na dobę, nie potrzebujemy pozwolenia wodno-prawnego na budowę instalacji służącej do oczyszczania oraz odprowadzania ścieków. Jest tu jednak jeszcze jeden dodatkowy warunek: instalacja musi mieć niezbędne dokumenty, które świadczą o zgodności z obowiązującymi normami; najistotniejsza jest tu deklaracja właściwości użytkowych.

46 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page
/* social media minified */