top of page
Szukaj
  • uslugiinst

Jak prawidłowo montuje się zawory bezpieczeństwa?

Zaktualizowano: 17 paź 2022

Zawory bezpieczeństwa w instalacjach wodociągowych stanowią część uzbrojenia. W języku fachowców to elementy armatury zabezpieczającej, do której zaliczamy także tłumiki hydrauliczne, naczynia wzbiorcze oraz zawory antyskażeniowe. Zawory bezpieczeństwa chronią instalację przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Jakie wyróżniamy urządzenia tego typu i jak je montujemy?


Rola zaworów bezpieczeństwa w instalacjach wodociągowych


Instalacja wodociągowa to niezbędna instalacja sanitarna w każdym nowoczesnym budynku. Definiujemy ją jako układ zaopatrywania budynków w ciepłą i zimną wodę, który składa się z przewodów, armatury i urządzeń. Zawór bezpieczeństwa zaliczamy do armatury wodnej. Prawidłowo dobrany i zamontowany zawór bezpieczeństwa otworzy się samoczynnie w chwili, gdy ciśnienie wody w instalacji przekroczy dopuszczalną wartość. Najczęściej stosowane zawory bezpieczeństwa to zawory membranowe typu ZBM, które zamykają się samoczynnie z powrotem po zrzucie wody, gdy ciśnienie wraca do normy.


Prawidłowy montaż zaworów bezpieczeństwa zgodnie z projektem i wskazaniami producenta


Wszystkie instalacje sanitarne powinny być montowane zgodnie z przemyślanym projektem, który musi spełniać ogólnie przyjęte normy i standardy, w tym przepisy Dozoru Technicznego. Nie ma tu miejsca na żadne odstępstwa. Najważniejsze z ogólnych zasad prawidłowego montażu zaworów bezpieczeństwa są takie:

  • montujemy je w pozycji pionowej,

  • długość przyłącza nie może być większa niż 1000 mm,

  • średnica rurociągu dolotowego nie może być mniejsza niż średnica przyłącza,

  • rura spustowa po stronie wylotowej nie może być mniejsza niż średnica wylotu zaworu.

Pamiętamy też o tym, by trzymać się wskazań producenta i nie zmieniać żadnych elementów w gotowych urządzeniach.

26 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page
/* social media minified */